گل آرایی جشنواره ها و همایش ها


تیم گاردنیا سابقه ی همکاری با مراکز معتبر دانشگاهی و جشنواره های بزرگ کشوری را در زمینه گل آرایی و طراحی صحنه همایش های، سمینار ها و... دارد.