فضای سبز داخلی


اهمیت گل و گیاه در داخل ساختمان این روزها به همگان ثابت شده است! مجموعه ی گاردنیا پروژه های فضای سبز داخلی را با کارفرماهای مطرحی همچون بانک مسکن، مجتمع تیراژه و ... با موفقیت اجرا نموده است که برخی تصاویر آن را مشاهده می فرمایید.