فضای سبز خارجی


طی بیش از 20 سال فعالیت مجموعه ی گاردنیا این شرکت حدود 100 پروژه ی فضای سبز را با موفقیت اجرا نموده است، تصاویر برخی از این پروژه را مشاهده بفرمایید.